Aarestrup, Emil Uddrag fra RASK HVIRVLES VI I TIDENS STORE DANDS

Naar ogsaa Dem bestraaler Mindets Luer,
O gid der da, i hendes Blomsterbæger,
En duftsød Reseda maa staae fra mig!