Aarestrup, Emil Uddrag fra SERENADE.

II

Ak, Lina, hør min stille Sang!
En bange Hilsen den dig bringer;
Tung er af Graad de lette Vinger,
Som fordum den mod Himlen svang.