Aarestrup, Emil Uddrag fra VINVELA.

XI

"Men Tidender løbe saa vide om,
De Tidender vare saa tunge:
Ung SHILRIC er falden for Fjendehaand,
Da maatte jeg sørgelig sjunge
58 Og græde
Og kjæde
Kjæralindeblomster om Heltens Skjold."