Aarestrup, Emil Uddrag fra Emil Aarestrups samlede skrifter

Alt Dagens Melodrama sig udfolder.
(Se Side 130)