Aarestrup, Emil Uddrag fra LOMMETØRKLÆDE

Jeg er et lille venligt Minde,
Og holder for min største Lykke,
Naar fra dit Øielaag, Veninde,
Jeg tør en hellig Taare trykke -