Aakjær, Jeppe Uddrag fra EN OMLØBER.

Lange blaa Konvolutter med røde Segl paa for imellem Herrederne og "skulde ikke undlade at meddele, at saavidt her kunde skjønnes, havde N. N. Kommune ingen Forsørgelsespligt overfor omspurgte Person".