Aakjær, Jeppe Uddrag fra PAA BRANDSYN

KREN Hermandsen var i det daglige en yderst medgjørlig Mand, der ikke gjorde saa meget som en Kat Fortræd, men var han ude paa Brandsyn, hvad han regelmæssigt var een Gang om Aaret - fo'r der en Embedsdjævel i ham, saa det kunde blive vanskeligt nok for skikkelige Folk at være i Baas med ham.