Aakjær, Jeppe Uddrag fra PAA BRANDSYN

Saadan en halv Snes Dage før Juleaften var man sig aldrig sikker; saa man i Engkjær inden for dette Tidsrum en Dag en Tremands Gruppe komme ned over Bakkerne og stile mod Gaardrækken dernede i Dalen, blev der gjerne en farlig Opstandelse.