Aakjær, Jeppe Uddrag fra PAA BRANDSYN

Lidt efter fyldtes Gaardsrummet af den buldrende Lyd fra tre Par jærnbeslagne Træskostøvler, der i Gaasegang rykked. frem mod Forstudøren. Forrest var den embedsivrige Kren Hermandsen; han aabned Stuedøren med et rask Tag og raabte et larmende "Goddaw i æ Stow!" medens han høj og bred og støttet til sit Egespir endnu i nogle Sekunder blev staaende bag ved Tærskelen for ligesom at give dem, der var indenfor, tilstrækkelig Lejlighed til at gjøre sig fortrolige med hans Person.