Aakjær, Jeppe Uddrag fra PAA BRANDSYN

Helt skjult af Kren Hermandsens skulderbrede Magtfuldkommenhed skred omsider ogsaa den langt yngre Søren Boel ind i Stuen; den tredje af Synsmændene, Niels Thammesen, var en 70-aarig Gubbe med sølvknappet Vest og paa Hænderne et Par mægtige, laadne, ufarvede Lufvanter, med hvilke han uafladelig visked sig under den rødblaa, optøede Næsetip.