Aakjær, Jeppe Uddrag fra PAA BRANDSYN

Jens og Brandfogden forsvandt gjennem Stuedøren. De to Synsvidner foretrak at blive inde i Varmen.