Aakjær, Jeppe Uddrag fra PAA BRANDSYN

Et Øjeblik efter traadte Karen ind i Kjøkkenet.