Aakjær, Jeppe Uddrag fra PAA BRANDSYN

"Hvad er det med den Fægten," sa Søren Boel, hans Øjne havde endnu ikke vænnet sig til Mørket.