Aakjær, Jeppe Uddrag fra PAA BRANDSYN

"Hvad det er?" svared Brandfogden. "Det er de Kaalsner der," han gjorde et nyt Udfald med Stokken op i Skorstenen; nu fik Søren endelig Øje paa Gjenstanden for Fogdens Vrede: 2-3 Rader Kjødpølser af en Arms Tykkelse og Længde svang fram og tilbage for Krestens Kaardestød, lig Klokkelodder, som en spøgefuld Kat rager til under Bænken.