Aakjær, Jeppe Uddrag fra PAA BRANDSYN

"Aa, bitteste Børn, der er a nok kommen godt ved det!" sa Karen. "Aa vær nu god, Krejsten, saa skal a vel faa den Ting i Orden."