Aakjær, Jeppe Uddrag fra PAA BRANDSYN

Kren Hermandsen tog atter Stokken i Hvileslilling; hvor brøsig han end kunde te sig over for Karlmennesker, var han altid svag over for Kvinder.