Aakjær, Jeppe Uddrag fra PAA BRANDSYN

"Er der nu ingen usynlige Fejler ved nogen Ting," fortsatte Brandfogden henvendt til Jens Muesgaard.