Aakjær, Jeppe Uddrag fra PAA BRANDSYN

"Jamen, du tættede det vel?" spurgte Fogden.