Aakjær, Jeppe Uddrag fra PAA BRANDSYN

Den fede, syrlige Røg stod ligesom et Øjeblik og følte med langelige Bevægelser, snart op og snart ned, indtil den pludselig stak en lang blaa Tunge ind i Ovnen.