Aakjær, Jeppe Uddrag fra PAA BRANDSYN

"Aa, kom da endelig ud, Krejsten," jamred Karen og slog i sin Iver Halvdøren op ud til Gaardspladsen; men det viste sig at være det alleruheldigste, hun kunde ha gjort, thi nu strømmed Røgen med mangedoblet Hidsighed ind i den aabne Ovn, strakte sig først skraat i Vejret, slog sig saa i en Knude og trilled, Dot paa Dot, ind til den ulykkelige Kren Hermandsen. - Man hørte en lempelig Kværken, der søgte at faa Luft i Lynen og Banden, men endte i en hul Hiven og Hosten.