Aakjær, Jeppe Uddrag fra PAA BRANDSYN

"Men hvi kommer æ Mand ikke ud," sa omsider Jens Muesgaard utaalmodig og trængte sig hen mod den røgfyldte Ovn. "Krejsten!" raabte Jens ind gjennem Mundingen; en uhyggelig Kvækken var alt det Svar, han fik. Som et Lyn skjød Jens sig nu ind gjennem Røgen og vendte efter nogle Sekunders Forløb tilbage til Dagslyset med den medtagne, lidt uheldige Embedsmand. Da Kren Hermandsen havde mærket Røgens Indtrængen, havde han kastet sig omkring med en saadan Kraft, at han var bleven siddende fast i den snævre Ovn; saa det er ikke godt at vide, hvad der var bleven af ham, om ikke Jens Muesgaard var kommen ham til Undsætning.