Aakjær, Jeppe Uddrag fra PAA BRANDSYN

Karen havde al sin Snedighed nødig for at besværge de onde Aander, der i den Anledning trued med at komme frem af den røgopfyldte Bagerovn.