Aakjær, Jeppe Uddrag fra VAR GRUNDTVIG IKKE PRÆST

Den hvide og rynkede Gubbe Visti Tammesen, der var en Ka'l til at bedømme et Høved, men kun havde det nødtørftigste Begreb om Menneskei, der ikke var skaaren over hans egen Form, lagde for, mens han kradsed Piben ud med sin magre, rystende Haand:
"Naa, saa er nok æ Sjællænders Søn kommen hjem fra æ Skuel, han gik paa."