Aakjær, Jeppe Uddrag fra VAR GRUNDTVIG IKKE PRÆST

"Ja, æ Mand kan jo helsen vær gued nok," sa Visti Tammesen, "men han skuld hold sæ lidt mir ved æ Jurd. Si mæ nu paa hans Landbrug; nu haar han rend rundt med en Mergelpig for aa find Mergel paa hans Skywt - men Mergel paa wor Jurd - det skal han misæl snaar blyw klog paa, hvad det gir; for er æ en Or, vi faar en Krumm Tar, saa brænder det æ aa, og det ogsaa lig i den swot Bund.