Aakjær, Jeppe Uddrag fra VAR GRUNDTVIG IKKE PRÆST

"Ja," svared Søren Boel, den fjerde i Selskabet, en lille spidsnæset Mand med et langsommeligt, drævende Organ, "dersom a maa sej mi Mjening, saa tykkes a endlemaal, te Storgaard er bløwen søen lowle stramtandet. Tho - hm! - en stywsinde Kannis haar han jo waat fræ Baaensbin aa, og Worherr haar han nu aalle hat no Brug for; og - hm! - a ved wal, en skal ingen dømm, men - Hovmud staar for Fald, og den der - hm! tror at staa, ser vel til, at han ikke falder. Te vi fæk - for a vil sej - en Graan mir Gudsfrygtighied paa æ Egn - æhæ - det war nok ett det galest endda!"