Aakjær, Jeppe Uddrag fra VAR GRUNDTVIG IKKE PRÆST

"Ih si," svared Kræn Hermandsen tvivlende, "saa æ gammel Degn skuld vær lissaa møj Kaal som Grundtvig; det kan a'tt tro!