Aakjær, Jeppe Uddrag fra VREDENS BØRN

Goj tog Sedlen ud af hendes Haand. "En Skatteblanket til dig, Per. 2 Kr. i Kommuneskat for Juni Kvartal!