Aakjær, Jeppe Uddrag fra VREDENS BØRN

"Aa, er det ikke bedst, a betaler?" sa Per, der i Dag ikke var oplagt til Strid.