Aakjær, Jeppe Uddrag fra VREDENS BØRN

Da Vognen havde naaet Krusumbakke, hvorfra der var den videste Udsigt rundenom, pikked Per Goj paa Akselen og sa: "Aa, vær saa venlig at holde lige et Øjeblik!"