Aakjær, Jeppe Uddrag fra VREDENS BØRN

Per udfandt snart de Gaarde i Mængden, hvor han havde tjent som Dreng og Karl; med Vemod hviled hans Blik et Sekund paa Kild Pejrsens mossede Tag derhenne under de nikkende Piletrær; men Vemodet svandt for noget koldt og barskt, da Øjet over Nørgaard og Sølsig tog Springet Ira Hans Nielsens knejsende Agerumlade til en 649 røgsværtet Bunke Mursten til venstre for Kirkegaarden, de sammenstyrtede Ruiner af hans Barndomshjem.