Aakjær, Jeppe Uddrag fra VREDENS BØRN

A kan huske fra mine Skoledage, te der var nogen, der blev kaldt for Vredens Børn; a kan ett nu gi no Klaring for, af hvad Grund de havde faaet dette Navn; men det var Folk, for hvem ingenting hverken vilde lykkes eller trives. Naar andre stod i Sol, saa leved de som under en Sky.