Aakjær, Jeppe Uddrag fra VREDENS BØRN

"Jo, Goj; men der er to Ting, der maa overvindes forinden: Den ene er Sløvheden, der har sin Rod i en daarlig Forplejning. Den anden er Fejgheden; det er den værste; for den bunder i Karakteren."