Aakjær, Jeppe Uddrag fra VREDENS BØRN

Per kasted endnu et sidste Blik ud over det Land, der havde stødt ham fra sig og vraget hans Mod og hans unge Styrke.