Aakjær, Jeppe Uddrag fra VREDENS BØRN

"Kjør, Goj!" raabte Per gjennem det sejlende Støv.