Aakjær, Jeppe Uddrag fra KEJSERENS GUD.

HAN talte for Fronten til Folk og Hær;
med Jernhaand løfted han højt sit Sværd
og raabte fra Sadlen i alt sit Skrud:
"Vid, Kejserens Gud er en vældig Gud!"