Aakjær, Jeppe Uddrag fra PAA SALLINGS JORD.

- Og her blandt Frænder nu sidder to,
som valgte sig et Hjem paa Bakken,
hvor han skal malke den røde Ko,
mens han skal harve paa Brakken.
Thi Haand i Haand det er Livets Fryd,
og Trofasthed er saa skjøn en Dyd.
Tag Livet ret!
Og bli'r du træt,
da lyt en Stund til Gjøg i Enge.