Aakjær, Jeppe Uddrag fra SPURVENE VED HELLIGGEJST.

"Hvi samles I Spurve i disse Træ'r,
hvi jubler I her jer Sang?"
"Og hvorfor larmer I andre dér
og gjør jer Verden saa trang?
Her hopped og sang vi, Kuld paa Kuld,
mens blev Moder, og Mand blev Muld,
og Tiden gled
med Evighed
søndenom Helliggejst."