Aakjær, Jeppe Uddrag fra Digte 1885-1908. - 1918

Men i alt væsentlig rummer nærværende Samling hvad der har staaet i: "Derude fra Kjærene" (1899), "Fri Felt" (1905), "Rugens Sange" (1906), "Muld og Malm" (1909), "Den Sommer og den Eng -" (1910) og "Vejr og Vind og Folkesind" (1916), desuden ca. 60 Digte - det er noget f nær en Femtepart - som ikke tidligere har været ude i Bogform, deraf en Snes Stykker fra de to sidste Aar.