Aakjær, Jeppe Uddrag fra I NATTENS TIME

Men kommer Vaar og Søndenvind
og hvisker øm og mild og lind:
"Kom ud min Kjæledægge!"
straks smider jeg i støvet Krog
Examenskravets Kvalme-Bog;
og saa til Spring at lægge
ud over Tvangens Vægge !