Aakjær, Jeppe Uddrag fra TORDEN

I Stalden brøler det bundne Kvæg
og støder Hornet mod Husets Væg.