Aakjær, Jeppe Uddrag fra TORDEN

Som kløvende Spyd, som borende Pile
de ildrøde Lyn gjennem Lufthavet ile.