Aakjær, Jeppe Uddrag fra HVAD GJØR DET

Hvad gjør det, at vi slettes
af Menighedstavlen ud,
naar Hjærtets reneste Længsel
om Kvælden gaar op mod Gud.