Aakjær, Jeppe Uddrag fra BONDE-GYMNASTIK

Gid Held maa følge al eders Flok!
Naar Pligten kalder, møder I nok,
og følger Tidens gjaldende Lur,
for det er Ungdommens rette Natur,
I vil elske dette Land,
staar grønt her i Vaar,
9 I vil hjælpe, hvor I kan,
paa de trykkede Kaar.
Har I adlet eders Kræfter,
lad det da voxe derefter!