Aakjær, Jeppe Uddrag fra FØDT I JULI MAANED -

Nu er det først jeg rigtig fatter
din friske, lyse Barnelatter,
der altid mig om Sommer minded:
saa har du Sommervejr i Sindet!
13 Naar nu om Lidt du Dame bliver
og lange Skjørter indforskriver,
og "Magasin du Nord" Korsettet
faar hvert et Træk af Barn udslettet,
og lagt dig i de samme Skruer
som andre kjælne Modeduer -
o, glem da ej for Selskabskjolen
hin Fødselsskjænk fra Julisolen.