Aakjær, Jeppe Uddrag fra DU BLEGE KVINDE -

Da bliver mine Følelser saa blide,
da ser jeg Guder gjennem Luften ride,
da er jeg lutter Nerve og Musik;
da viger Jordens Smuds, og Linden dufter,
og milde Vindes Vift min Kind omlufter; -
mens al Bekymring drukner i dit Blik. - - -