Aakjær, Jeppe Uddrag fra FØRSTE GANG

- Nu kysser jeg dig Dag og Nat,
saa længe det vil vare,
og bliver hos min egen Skat;
nu vil jeg ikke fare.
Thi var det ikke Synd mod dig,
om jeg fo'k ud og drukned mig!