Aakjær, Jeppe Uddrag fra IFALD JEG KUNDE DANSE -

Saa atter i Tonernes Malstrøm
jeg kasted mig med hende
og lo og sang og dansed
lige til Verdens Ende.