Aakjær, Jeppe Uddrag fra MINE HELTE

Min Helt det er den stærke Lucifer,
der svang fra Øst mod Mørkets Gud sit Spær,
min Helt er du, Lysbringeren Prometheus,
som klippespiddet endnu raabte: "Ve, Zeus!"
Min Helt er Saul, hin Fyrste i Judæa,
som stred, forladt af Gud, mod hele Filistæa.
Min Helt er hver en vild, titanisk Kjætter,
der bar en Fakkel gjennem Jordens Nætter!