Aakjær, Jeppe Uddrag fra HOLGER DRACHMANN

I en Tid, hvor idel Stønnen høres
fra forpinte Hjærters Ribbensbur,
hvor kun Skumringsklynk imod vort Øres
smertesvulne Trommehinde føres,
lyder frelsende hans glade Lur.