Aakjær, Jeppe Uddrag fra DER GAAR SAA MEGET TIL SPILDE

Snart drysser ned i det vaade Sand
den Sansernes Lyst og Glæde,
og Bondens vraltende Oxespand
paa Rosenbladene træde.